Bilder

En vinst, ett specialpris och två gulddiplom till Hägerstens Kammarkör! Hurraaa!

HKK Gold Diploma VII S Musica Sacra

Officiella bilder från körtävlingen i Torun, Polen 2018
Fotograf © Marek Krupecki