Vår dirigent

Kerstin Börjeson utbildades till kyrkomusiker och körpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes lärare i kördirigering har varit professor Eric Ericson och professor Anders Eby. Sedan 1994 arbetar hon som körledare och organist i Uppenbarelsekyrkan. Där har Kerstin drivit upp en omfattande och välrenommerad musikverksamhet med barn-, ungdoms-, och vuxenkörer. Kerstin anlitas också som lärare i kördirigering. Hon är sedan många år ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges Körledare (FSK). År 2009 erhöll hon Stockholms Stifts Sankta Ceciliapris för en framstående och högkvalitativ musikverksamhet i Hägerstens församling.

Ceciliapriset 2009

Kerstin Börjeson in action på körtävlingen i polska Torun där kören kunde hämta flera fina priser.