Om kyrkan

UppenbarelsekyrkanUppenbarelsekyrkan i Hägersten, invigd 1952. Foto Henrik Nilsson.

Uppenbarelsekyrkan reser sig mäktigt på det så kallade Vallfartsberget och har fått pris för sin speciella arkitektur. Kyrkan har ett stort kyrkorum traditionellt orienterat i öst-västlig riktning och det får sitt ljus genom höga färgfönster av tjockt färgglas ingjutet i betong. Förutom kyrkorummet finns församlingslokaler och ett stort columbarium insprängt i berget.

Uppenbarelsekyrkan, hemvist för Hägerstens kammarkör, är en av fyra kyrkor i Hägerstens församling. För mer information besök församlingens hemsida www.hagersten.org