Om oss

Hägerstens Kammarkör

är en blandad kör med hög ambitionsnivå och består av cirka 35 sångare. Kören bildades 1995 av musikdirektör Kerstin Börjeson i Uppenbarelsekyrkan, Hägersten. Körens repertoar är bred, men har främst koncentrerats till tre huvudområden: tidig musik, nutida musik och sceniska framföranden.

Tidig musik
Hägerstens Kammarkör har framfört Claudio Monteverdis vackra Mariavesper och Praetorius julmusik, en konsert som också sändes i Sveriges Radios P2. Johann Sebastian Bachs stora körverk, passionerna, juloratoriet och h-mollmässan, återkommer regelbundet på repertoaren. Genom åren har kören också sjungit flera större verk från senare epoker, såsom Mozarts requiem och c-mollmässa samt Verdis, Faurés och Brahms requiem.

Nutida musik
Hägerstens Kammarkör har haft förmånen att stå för ett flertal uruppföranden av nyskriven musik. Ett återkommande samarbete med tonsättaren Jesper Nordin har resulterat i skivinspelningar och radioframträdanden. En annan källa till nyskriven musik är ett flerårigt samarbete med Kungl. Musikhögskolans kompositionsutbildning i form av en serie konserter med några års mellanrum. I februari 2009 hade det växt ut till en tre dagar lång festival för nutida musik i Uppenbarelsekyrkan. Festivalen arrangerades av Hägerstens Kammarkör, men hade gästframträdanden av körer och artister som Storkyrkans kör, Gustaf Sjökvist, Adolf Fredriks flickkör, Bo Johansson, Sven-David Sandström, Immanuelskyrkans Kammarkör, Mats Nilsson och ensemblen La Lipparella.

Sceniska framföranden
Kören har en stark tradition av sceniska uppföranden i Uppenbarelsekyrkan. Den inleddes 2002 med det modernistiska verket Nox Angustiae (Natt av ångest), ett passionsdrama från 1970-talet av Torsten Nilsson. Sceniska versioner av Bachs Johannespassion och Matteuspassion har blivit mycket uppskattade av både publik och professionella medverkande.

Diverse projekt och samarbeten av andra slag spelar också en stor roll i körens mångfacetterade historia och identitet. Här kan nämnas upprepade konsert- och turnésamarbeten med jazzpianisten Elise Einarsdotter och basisten Olle Steinholtz, likaså 2011 års turné i Norrland med pianisterna Monica och Carl Axel Dominique. En turné i Västsverige tillsammans med körnestorn Gunnar Eriksson betydde mycket för körens utveckling. Den latinamerikanska gruppen Abril och folkmusikduon Anda har också varit värdefulla samarbetspartners.