Kontakt

 

Körens dirigent Lisa Carr
dirigent@hagerstenskammarkor.se

Föreningens styrelse
styrelsen@hagerstenskammarkor.se

Uppenbarelsekyrkan tel 08-685 30 00

Postadress:
Uppenbarelsekyrkan
att Hägerstens Kammarkör / Lisa Carr
Box 9064
126 09 Hägersten

Körens postgiro:
Föreningen Hägerstens Kammarkör 454 39 21-3