Kontakt

Körens dirigent Kerstin Börjeson
kerstin.borjeson@hagerstenskammarkor.se
mobil: 0708-11 78 80

Uppenbarelsekyrkan tel 08-685 30 00

Postadress:
Uppenbarelsekyrkan
att Hägerstens Kammarkör /Kerstin Börjeson
Box 9064
126 09 Hägersten

Körens postgiro:
Föreningen Hägerstens Kammarkör 454 39 21-3